poniedziałek, 31 marca 2014

Awans wewnętrzny vs. kultura wyspowa

W dużym przedsiębiorstwie  nie sposób znać wszystkich. To oczywiste, że gdy firma osiągnie już pewną masę krytyczną, zarząd nie ma w zasadzie szans, by  poznać każdego z osobna, kto na codzień wykonuje zadania na rzecz organizacji. Podobnie pracownicy. Szczególnie w korporacjach wytwarza się także z czasem coś, co nazywam kulturą wyspową.

niedziela, 23 marca 2014

Nawet co druga firma w Polsce ofiarą nadużyć - wnioski z raportu PWC

Dotąd pisałem przekrojowo o pewnych zagadnieniach, czy zjawiskach i sygnalizowałem punktowo, w jakich obszarach działania ta funkcja może być potrzebna. Czas, by spróbować zaprezentować funkcję compliance w jej prewencyjnej postaci, tam, gdzie organizacje napotykają rafy w postaci przestępstw wewnętrznych, fraudów. By to uczynić należy uzmysłowić sobie ich rzeczywistą skalę, a ta, jak wynika z badań, jest porażająca.

niedziela, 16 marca 2014

Peak oil sektora finansowego

Ostatni kryzys nie wpłynął siłą rzeczy pozytywnie na zaufanie do sektora finansowego. Zaufanie jest zaś w moim przekonaniu bazą najważniejszego czynnika odróżniającego i jednocześnie wyróżniającego współczesne instytucje finansowe, czyli wiarygodności. To wiarygodność, będąca pochodną wielu innych czynników jest kluczowym elementem przewagi konkurencyjnej. Nie można przecenić oczekiwań i nastawienia społecznego w tym obszarze, gdyż zakres penetracji dotychczasowego rynku finansowego, oparty wyłącznie na tradycyjnych: efektywności i ekonomiczności zaczął się wyraźnie wyczerpywać.

poniedziałek, 10 marca 2014

Mało znany obowiązek i poważne sankcje dla przedsiębiorców, czyli AML

Zadania AML, czyli  przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu jest uznawane jako tradycyjna funkcja compliance. Wyzwania, przed jakimi stają instytucje obowiązane wg nomenklatury z Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2010.46.276 j.t, dalej „Ustawa PPP”), to chociażby rejestracja wybranych transakcji, czy identyfikacja tzw. BO (beneficial owner), czyli beneficjenta rzeczywistego. Ustawa różnie określa te obowiązki dla różnych podmiotów.

piątek, 7 marca 2014

Ukraina między Skyllą szarej strefy, a Charybdą korupcji

Obserwujemy mniej lub bardziej uważnie co się obecnie dzieje na Ukrainie. Jakkolwiek by nie oceniać politycznych skutków powstania na Majdanie, chciałbym zwrócić uwagę na aspekt tzw. szarej strefy oraz korupcji w tym kraju. Zacznijmy jednak od małego porównania PKB Polski i Ukrainy