Kontakt / Oferta

Zapraszam do kontaktu, zadawania pytań i współpracy. Istnieje możliwość zaangażowania mnie w doradztwo z zakresu prawa, etyki biznesu, compliance i ESG/CSR w języku polskim oraz angielskim. Często i chętnie występuję publicznie (prelekcje, szkolenia i wykłady).

Pomagam firmom w dostosowaniu się do wymogów dyrektywy o sygnalistach,  ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) oraz do RODO.

Pomagam też przedsiębiorcom w dostosowywaniu się do zmian w prawie i w rozwiązywaniu innych kwestii związanych z zarządzaniem własnym biznesem w ramach mojej firmy doradczej Responsible Business Consulting.

Doradzam także we wdrażaniu i audytowaniu systemów compliance, ISO 37001, ISO 19600 i raportowania niefinansowego. Więcej informacji o mnie znajduje się tutaj.

Zapraszam także ekspertów z różnych dziedzin do kontaktu. Tworzę zespoły pod konkretne projekty. 

Konrad Sędkiewicz
Responsible Business Consulting
m. (+48) 792 347 147

Sedkiewicz.RBC@gmail.com
LinkedIn

Cytowanie zawartych na moim blogu treści jest dozwolone pod warunkiem podaniu źródła cytatu wraz z odnośnikiem prowadzącym do mojej strony.

Zapraszam także, poza dostępną dla wszystkich formą komentarzy, do kontaktu zainteresowanych opublikowaniem własnego wpisu.

Wszelkie opinie i poglądy zawarte na tym blogu są moimi prywatnymi opiniami i poglądami i nie powinny być utożsamiane ze stanowiskiem organizacji, które reprezentowałem, reprezentuję, czy będę reprezentować chyba, że wyraźnie to zaznaczę. Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za komentarz. Wszelkie reklamowe odnośniki wklejone bez uzgodnienia z autorem Bloga o compliance nie zostaną opublikowane. Podobnie z treściami nieodpowiednimi. Za treść komentarzy odpowiadają wyłącznie ich autorzy.