poniedziałek, 24 lutego 2014

Respect Index


Giełda Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie wraz z firmę Deloitte oraz Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych od 2009 r. prowadzą corocznie aktualizowany,  pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej, indeks spółek odpowiedzialnych. Czym jest ten indeks, jak powstaje i czy warto brać jego wyniki pod uwagę w decyzjach inwestycyjnych?

niedziela, 16 lutego 2014

Etyka - powrót do łask?

Kiedy parę lat temu opowiadałem znajomym czym się zajmuję i gdy padało magiczne słowo etyka widziałem wzruszenia ramion i spojrzenia pełne powątpiewania. Kryzys się jeszcze nie rozlał, subprime’y kojarzyły się z okazjami a CHF jawił się jako odnaleziony Święty Graal finansowej potrzeby hipotecznej. Etyka kojarzyła się z czymś, owszem, wzniosłym, idealnym, ale i niewymiernym i wątpliwym. A zatem biznesowo niezauważalnym i pomijalnym, no bo „come on; gdzie drwa rąbią tam wióry lecą”.

poniedziałek, 10 lutego 2014

Zarządzanie ryzykiem compliance przez ubezpieczycieli w świetle Solvency II

W listopadzie 2013r. powstało ciekawe opracowanie „Audyt – Compliance – Zarządzanie Ryzykiem-Aktuariat. Modele współpracy w zakładach ubezpieczeń”. Autorami tej broszury są członkowie Podkomisji ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej PIU, pracownicy firmy KPMG oraz przedstawiciele UKNF. Dokument powstał w celu przybliżenia wymogów, jakie mają być spełnione przez działające na terenie UE zakłady ubezpieczeniowe (dalej „ZU”) w wymienionych w przytoczonym tytule obszarach.

niedziela, 2 lutego 2014

Konferencje poświecone etyce i compliance


Ponieważ blog ten ma być nie tylko miejscem, gdzie prowadzę mniej lub bardziej strawny monolog, ale także, a może nawet przede wszystkim, pewną płaszczyzną wymiany doświadczeń i poglądów specjalistów compliance, prawników i biznesu, chciałbym wspomnieć o dwóch, potencjalnie interesujących wydarzeniach. Zaznaczam, że nie jestem, ani nie byłem komercyjnie związany z żadnym z nich i nie piszę tego dla reklamowo merkantylnych celów, ale wyłącznie dlatego, że na nie natrafiłem i mogą okazać się dla Was interesujące. Dla mnie są.