O mnie
Doradzam firmom w zakresie wdrażania i funkcjonowania systemów compliance, zarządzania ryzykiem nieprawidłowości oraz w zagadnieniach związanych z etyką i społeczną odpowiedzialnością biznesu. Ponadto posiadam niemal siedmioletnie doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem outsourcingowym i tworzeniu umów franczyzowych. Wspieram też prawnie i biznesowo przedsiębiorców, w tym - z upodobaniem - startupy. 

O pisaniu bloga na temat compliance, etyki i prawa biznesu pozwalają mi myśleć moje wieloletnie doświadczenia zawodowe, szkoleniowe i wiedza nabyta w pracy ale i w toku studiów prawniczych, licznych konferencji i seminariów. Szczególnie studia z zakresu compliance, ukończone w 2018 r., studia z zakresu CSR/SDG oraz moja działalność dydaktyczna i konsultingowa oraz towarzyszące im przemyślenia, ciekawe rozmowy z teoretykami i praktykami zainspirowały mnie, by spróbować zebrać te doświadczenia i wiedzę  w postaci niniejszego bloga.  

Życzę miłej lektury i zapraszam do zgłaszania wszelkich sugestii, propozycji, uwag oraz zwyczajnego zadawania pytań. Chciałbym, by Wasze komentarze współtworzyły tego bloga, jako miejsca wymiany myśli tak dla biznesu, jak i specjalistów z zakresu compliance, do których szczególnie mocno, choć niewyłącznie, adresuję to zaproszenie.


Konrad Sędkiewicz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za komentarz. Wszelkie reklamowe odnośniki wklejone bez uzgodnienia z autorem Bloga o compliance nie zostaną opublikowane. Podobnie z treściami nieodpowiednimi. Za treść komentarzy odpowiadają wyłącznie ich autorzy.