piątek, 20 maja 2016

Jaki kształt przyjmie IV Dyrektywa AML w Polsce?W dniu 20 maja 2015 r. Parlament Europejski przyjął dyrektywę w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz rozporządzenie w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych. Dyrektywa i rozporządzenie zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 5 czerwca 2015 r. i weszły w życie dwudziestego dnia po ich opublikowaniu (tj. 25 czerwca 2015 r.). Od tej daty Państwa UE mają 2 lata na wdrożenie.  Zwróćmy uwagę na kilka szczegółów uwzględnionych w tej regulacji, gdyż został już tylko rok na jej wdrożenie do polskiego porządku prawnego, a są możliwe różne warianty.