niedziela, 3 sierpnia 2014

IV Dyrektywa AMLDrodzy Czytelnicy, dziś chciałbym porozmawiać o projekcie IV Dyrektywy AML, której projekt został w marcu przyjęty przez Parlament Europejski. Państwa członkowskie będą miały standardowo 2 lata na wdrożenie do krajowych porządków prawnych. Pamiętajmy, że państwo polskie z opóźnieniem implementowało dotąd dyrektywy w zakresie AML i trudno spodziewać się, by w skomplikowanym kalendarzu politycznym najbliższych lat nastąpił tu przełom. Która zmiana w IV Dyrektywie AML okaże się najbardziej przełomowa- trudno spekulować, na pewno już samo obniżenie pułapu kwotowego rejestracji kwot do 10.000 EURO (aktualizacja 2015r., pierwotnie zakładano i tak jest tekście poniżej kwotę 7500 EURO) stanowić będzie wyzwanie dla przedsiębiorców.