poniedziałek, 27 stycznia 2014

Czym jest system compliance w organizacji?Dotąd nie jest w zasadzie zdefiniowane, ani my tu sobie jeszcze nie powiedzieliśmy, czym jest, albo ma być program / system compliance. Chciałbym też dołączyć się tym samym do dyskusji, która jest żywa w środowiskach compliance i która dotyczy usytuowania tej i pokrewnych funkcji tak w polskim prawie, jak i w przedsiębiorstwach.

poniedziałek, 20 stycznia 2014

Bankowy Arbitraż Konsumencki

Dziś chciałbym poruszyć nie wszystkim bliżej znany, a szkoda, tryb pozasądowego dochodzenia roszczeń w sporach pomiędzy konsumentami, a bankami. Jest pewna grupa spraw, które można by w dość prosty, tani i przede wszystkim sprawny sposób poprowadzić bez konieczności stawania w sądach powszechnych. Zdarza się także, że bankowi prawnicy i/lub compliance officerowie otrzymują niektóre reklamacje klientów do rozstrzygnięcia, zatem liczę, że także dla tych profesjonalistów wpis okaże się w jakimś stopniu przydatny, ponieważ przedstawię pokrótce zasady postępowania przed Bankowym Arbitrażem Konsumenckim (dalej „BAK”).

czwartek, 16 stycznia 2014

Kto jest przestępcą w Twojej firmie?

To prowokacyjne z pozoru pytanie miało zwrócić Waszą uwagę na fakt, że prawdopodobnie w każdej organizacji są osoby bardziej niż inne skłonne do dokonania przestępstwa. (por. http://manager.nf.pl/oszust-korporacyjny-w-polsce-czyli-kto,,44853,10). Są wręcz sytuacje, że przestępcy od środka infiltrują daną firmę, by poznać jej zasady działania, słabe punkty, a następnie wykorzystać tę wiedzę w dalszej przestępczej działalności. Dziś chciałbym właśnie skupić się na przestępstwach wewnętrznych, które nazywamy z angielskiego fraudami, popełnianych przez osoby wewnątrz organizacji; przez jej pracowników lub współpracowników, np. agentów. I to skupić się na ich motywacjach i pewnych cechach wspólnych, jakie zaobserwowano u sprawców.

piątek, 10 stycznia 2014

O naturze pewnego wynaturzenia, czyli o kryzysie w USA.

Dziś chciałbym nieco oderwać się od compliance, ale pozostając przy pewnych meandrach etyki i gospodarki podzielić się kilkoma wrażeniami o kryzysie w USA. Obejrzałem ostatnio kilka mniej lub bardziej inspirujących filmów poświęconych ostatniemu wielkiemu kryzysowi w gospodarce światowej, z których największe wrażenie zrobił na mnie Inside Job z 2010r. Co ciekawe, ten dokumentalny film ogląda się jak najlepszy thriller, który w dodatku nie oferuje nam tak znanego z Hollywood, najczęściej łopatologicznego, happy endu. W tym przypadku zostajemy raczej pozostawieni sami z różnymi refleksjami, z których zasadzie żadna dla mnie nie była optymistyczna, co nie znaczy, że nie inspirująca.

poniedziałek, 6 stycznia 2014

Kilka słów o compliance w sektorze publicznym

Chciałbym podzielić się kilkoma przemyśleniami o sektorze publicznym w kontekście compliance, etyki i prawa. Zastanawia mnie, że w Polsce często utożsamia się zagadnienia compliance, czy potrzebę tworzenia programów compliance przede wszystkim z sektorem prywatnym. I rzeczywiście, coraz więcej firm dostrzega taką potrzebę i mniej lub bardziej świadomie stara się kreować wizerunek własnej marki jako etycznej, uczciwej i społecznie odpowiedzialnej. Oczywiście jesteśmy na początku tej drogi, ale temat CSR nie budzi już zazwyczaj przesadnego zdziwienia. Wybrane branże powoli adoptują systemy compliance- sektor bankowy, energetyczny, także ubezpieczeniowy (od 2016r. funkcje compliance będą obowiązkowe w procesie zarządzania ubezpieczycieli w UE zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej  Solvency II (2009/138/EC), choć już dziś powstały tam odpowiednie komórki, albo właśnie powstają (np. w PZU wyspecjalizowane Biuro Compliance istnieje od połowy 2012r.). Ten proces w moim przekonaniu będzie postępował, jako naturalne zjawisko przyswajania sprawdzonego modelu zarządzania, o czym juz wcześniej pisałem.