poniedziałek, 31 sierpnia 2020

Prawo farmaceutyczne a konflikt interesów... postrzegany

Szukając odniesień do konfliktu interesów w polskim ustawodawstwie natrafiłem (dzięki ci Lexie) na prawo farmaceutyczne, a konkretnie art. 114 a i wydane na jego podstawie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie oświadczeń o braku konfliktu interesów (obowiązuje od 29 sierpnia 2018 r.). Norma jest bardzo rozbudowana, zobaczmy sami: