niedziela, 4 maja 2014

Ranking Odpowiedzialnych Firm 2014

Wracam po przerwie wakacyjnej i od razu zapraszam Was na stronę odpowiedzialnego biznesu, gdzie znajdziecie informacje o rozstrzygnięciu corocznego rankingu odpowiedzialnych firm.


  Jak czytamy, „jest to zestawienie największych spółek w Polsce ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR). Ranking publikowany jest przez Dziennik Gazetę Prawną pod patronatem Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a tworzony przez Bolesława Roka z Centrum Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego i weryfikowany przez PwC.(...) Ankieta rozsyłana do firm jest modyfikowana corocznie, z uwzględnieniem zmian zachodzących na rynku, zwiększania się ilości firm z poszczególnych branż zaawansowanych w proces wdrażania rozwiązań z zakresu odpowiedzialności biznesu, a także uwag i sugestii wyrażanych przez uczestników poprzednich edycji Rankingu. Poszczególnym odpowiedziom przypisana jest odpowiednia liczba punktów, w zależności od wagi pytania. W każdym obszarze można zdobyć maksymalnie 100 punktów, co oznacza również, że waga przypisana poszczególnym obszarom jest jednakowa. W procesie weryfikacji prawidłowości uzyskanych odpowiedzi oraz ustalania wyników Rankingu uczestniczy firma PwC. Przesłanie wypełnionej ankiety jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przeprowadzenie weryfikacji przedstawionych danych, np. sprawdzenie dokumentów, spotkania z osobami odpowiedzialnymi za wybrane obszary – z udziałem przedstawicieli firmy PwC.”


Miło się czyta, że firmy ścigają się i w takim rankingu dostrzegając coraz częściej znaczenie podejmowania działań służących nie tylko interesom bieżącym, ale szerzej, społeczności, w której funkcjonują. Nie wiem, na ile wnikliwa może być i jest ocena przedsiębiorstw, które biorą udział w badaniu, ale wierzę, że wykracza ona poza same deklaracje firm, uczestników tego badania. Spośród firm, które wzięły udział w projekcie, pierwsze miejsce w tym roku zajął DB Schenker Logistics w Polsce. Firma utrzymała także trzeci rok z rzędu pozycję lidera w ujęciu branżowym w kategorii „Transport, Usługi, Handel. Dodam, że w pierwszej dwudziestce znalazły się 4 banki. Gratuluję.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za komentarz. Wszelkie reklamowe odnośniki wklejone bez uzgodnienia z autorem Bloga o compliance nie zostaną opublikowane. Podobnie z treściami nieodpowiednimi. Za treść komentarzy odpowiadają wyłącznie ich autorzy.